Maritiem en Logistiek College de Ruyter

Maritiem en Logistiek College de Ruyter

Maritiem en Logisitke College de Ruyter is onderdeel van Scalda. Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie.